Tháng Mười Một 30, 2023

Đánh giá nào về thơ Hồ Chí Minh sau đây là đúng? Thơ Hồ Chí Minh viết bằng chữ Hán Đối tượng hướng tới của thơ Hồ Chí Minh là quần chúng cách mạng Thơ Hồ Chí Minh được làm theo kiểu thơ Đường luật Về thơ, phong cách HCM rất đa dạng, vận dụng linh hoạt thể loại và ngôn ngữ hợp với đối tượng hướng tới

Đánh giá nào về thơ Hồ Chí Minh sau đây là đúng?

  • Thơ Hồ Chí Minh viết bằng chữ Hán
  • Đối tượng hướng tới của thơ Hồ Chí Minh là quần chúng cách mạng
  • Thơ Hồ Chí Minh được làm theo kiểu thơ Đường luật
  • Về thơ, phong cách HCM rất đa dạng, vận dụng linh hoạt thể loại và ngôn ngữ hợp với đối tượng hướng tới