Tháng Ba 24, 2023

Nước ta có 3 người được công nhận là danh nhân văn hóa thế giới. Đó là ai? Đáp: Nguyễn Du ; Nguyễn Trãi ; Bác Hồ

Nước ta có 3 người được công nhận là danh nhân văn hóa thế giới. Đó là ai?

Đáp: Nguyễn Du ; Nguyễn Trãi ; Bác Hồ