Tháng Tư 2, 2023

Tên một tập thơ của Bác Hồ, gồm 133 bài viết bằng chữ Hán, có giá trị nội dung tư tưởng lớn lao và giá trị nghệ thuật độc đáo, đặc sắc ? Đáp: Tập thơ “Nhật ký trong tù”

Tên một tập thơ của Bác Hồ, gồm 133 bài viết bằng chữ Hán, có giá trị nội dung tư tưởng lớn lao và giá trị nghệ thuật độc đáo, đặc sắc ?

Đáp: Tập thơ “Nhật ký trong tù”