Tháng Bảy 2, 2022

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra bao nhiêu chỉ tiêu cụ thể?

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra bao nhiêu chỉ tiêu cụ thể?

A. 8.

B. 9

C. 10

D. 11

Chọn đáp án là A