Tháng Mười 23, 2021

Biện pháp hiệu quả nhất giúp phòng ngừa nhiễm lậu là gì ?

Biện pháp hiệu quả nhất giúp phòng ngừa nhiễm lậu là gì ?
A. Thắt ống dẫn tinh
B. Đặt dụng cụ tử cung
C. Giữ gìn vệ sinh thân thể
D. Quan hệ tình dục an toàn

Hướng dẫn

Biện pháp hiệu quả nhất giúp phòng ngừa nhiễm lậu là quan hệ tình dục an toàn.
Đáp án cần chọn là: D