Tháng Ba 21, 2023

Nền giáo dục đại học nước ta được xem là bắt đầu từ: Năm 1070, với việc nhà Lý dựng Văn Miếu Năm 1075, khi nhà Lý mở khoa thi đầu tiên tuyển chọn nhân tài Khi lập Quốc Tử Giám (1076) Thời Tây Sơn (1788-1802) sau khi lặp lại nền thống nhất nước nhà

Nền giáo dục đại học nước ta được xem là bắt đầu từ:

  • Năm 1070, với việc nhà Lý dựng Văn Miếu
  • Năm 1075, khi nhà Lý mở khoa thi đầu tiên tuyển chọn nhân tài
  • Khi lập Quốc Tử Giám (1076)
  • Thời Tây Sơn (1788-1802) sau khi lặp lại nền thống nhất nước nhà