Tháng Mười Một 28, 2021

Đê – lốt và Pi – rê là những địa danh nổi tiếng từ thời cổ đại bởi

Đê – lốt và Pi – rê là những địa danh nổi tiếng từ thời cổ đại bởi

A. Có nhiều xưởng thủ công lớn có tới hàng nghìn lãnh đạo

B. Là trung tâm buôn bán nô lệ lớn nhất của thế giới cổ đại

C. Là vùng đất tranh chấp quyết liệt giữa các thị quốc cổ đại

D. Là đất phát tích của các quốc gia cổ đại phương Tây

Hướng dẫn

Đáp án: B