Tháng Hai 24, 2024

Hiện nay Kiên Giang có bao nhiêu huyện, thị, thành? a) 11 huyện, 1 thị xã, 1 thành phố. b) 11 huyện, 1 thị xã, 1 thành phố. c) 12 huyện, 1 thị xã. d) 10 huyện, 3 thị xã.

Hiện nay Kiên Giang có bao nhiêu huyện, thị, thành?

a) 11 huyện, 1 thị xã, 1 thành phố.

b) 11 huyện, 1 thị xã, 1 thành phố.

c) 12 huyện, 1 thị xã.

d) 10 huyện, 3 thị xã.