Tháng Ba 24, 2023

Hãy đọc nguyên văn 4 câu thơ chị Minh Khai đã viết trên bức tường giam: è Vững chí bền gan ai hỡi ai Kiên tâm gửi dạ mới anh tài Thời cuộc đẩy đưa người chiến sĩ Con đường cách mạng vẫn chông gai

Hãy đọc nguyên văn 4 câu thơ chị Minh Khai đã viết trên bức tường giam:

è Vững chí bền gan ai hỡi ai

Kiên tâm gửi dạ mới anh tài

Thời cuộc đẩy đưa người chiến sĩ

Con đường cách mạng vẫn chông gai