Tháng Tư 19, 2024

Một bạn 14 tuổi có tay nghề, sức khỏe tốt, nộp đơn xin việc làm tại 1 xí nghiệp nhưng không được nhận. Vì sao? à Vì theo Luật Lao động bạn này chưa đến tuổi lao động

Một bạn 14 tuổi có tay nghề, sức khỏe tốt, nộp đơn xin việc làm tại 1 xí nghiệp nhưng không được nhận. Vì sao?

à Vì theo Luật Lao động bạn này chưa đến tuổi lao động