Tháng Ba 31, 2023

Cây gì hoa đẹp nhất vùng Sánh tên Người đẹp nhất sông núi mình Cây gì nghiêng bóng dòng kênh Quê hương Đồng khởi lẫy lừng chiến công à Cây sen Đồng tháp mười Cây dừa Bến Tre

Cây gì hoa đẹp nhất vùng

Sánh tên Người đẹp nhất sông núi mình

Cây gì nghiêng bóng dòng kênh

Quê hương Đồng khởi lẫy lừng chiến công

à Cây sen Đồng tháp mười

Cây dừa Bến Tre