Tháng Ba 31, 2023

Hãy cho biết tên của một tỉnh hiện nay có mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc (cha của Bác Hồ). Tỉnh Đồng Tháp

Hãy cho biết tên của một tỉnh hiện nay có mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc (cha của Bác Hồ).

Tỉnh Đồng Tháp