Tháng Ba 29, 2023

Tại đại hội liên hoan anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc tháng 01/1967 có 6 bạn thiếu nhi về dự. Đó là ai? Hoa Xuân Tứ (Nghệ Tĩnh) cụt 2 tay vẫn phấn đấu học giỏi Trần Thị Vệ (Thanh Hoá) dũng cảm cứu bạn khi Mỹ ném bom Trần Quốc Ý (Nghệ Tĩnh) dũng cảm cứu bạn trong bom đạn Đinh Thị Lê Kim (Hải Phòng) chăm làm, học giỏi Phạm Thị Kim Oanh (Hà Nội) học giỏi Bùi Thị Mai (Hà Sơn Bình) học giỏi, lao động tốt, giúp bạn tiến bộ.

Tại đại hội liên hoan anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc tháng 01/1967 có 6 bạn thiếu nhi về dự. Đó là ai?

  • Hoa Xuân Tứ (Nghệ Tĩnh) cụt 2 tay vẫn phấn đấu học giỏi
  • Trần Thị Vệ (Thanh Hoá) dũng cảm cứu bạn khi Mỹ ném bom
  • Trần Quốc Ý (Nghệ Tĩnh) dũng cảm cứu bạn trong bom đạn
  • Đinh Thị Lê Kim (Hải Phòng) chăm làm, học giỏi
  • Phạm Thị Kim Oanh (Hà Nội) học giỏi
  • Bùi Thị Mai (Hà Sơn Bình) học giỏi, lao động tốt, giúp bạn tiến bộ.