Tháng Tư 2, 2023

Hát cho dân tôi nghe” là một ca khúc nổi tiếng trong phong trào đấu tranh đô thị của sinh viên-học sinh miền Nam vào những năm 60 – 70. Tác giả của ca khúc đó là ai? Nhạc sĩ Tôn Thất Lập

Hát cho dân tôi nghe” là một ca khúc nổi tiếng trong phong trào đấu tranh đô thị của sinh viên-học sinh miền Nam vào những năm 60 – 70. Tác giả của ca khúc đó là ai?

Nhạc sĩ Tôn Thất Lập