Tháng Ba 21, 2023

Gươm mài đá, đá núi cũng mòn Voi uống nước, nước sông cũng phải cạn Đánh một trận sạch không kình ngạc Đánh hai trận tan tác chim muông” Nguyễn Trãi đã viết những câu thơ trên để miêu tả khí thế áp đảo mãnh liệt của quân ta đối với giặc Minh trong trận đánh nào? Đáp: Chi Lăng – Xương Giang

Gươm mài đá, đá núi cũng mòn

Voi uống nước, nước sông cũng phải cạn

Đánh một trận sạch không kình ngạc

Đánh hai trận tan tác chim muông”

Nguyễn Trãi đã viết những câu thơ trên để miêu tả khí thế áp đảo mãnh liệt của quân ta đối với giặc Minh trong trận đánh nào?

Đáp: Chi Lăng – Xương Giang