Tháng Tư 19, 2024

Hãy cho biết tác phẩm “địa lý học lịch sử” đầu tiên của nước ta là gì? Tác giả là ai? Đáp: “Dư địa chí” của Nguyễn Trãi

Hãy cho biết tác phẩm “địa lý học lịch sử” đầu tiên của nước ta là gì? Tác giả là ai?

Đáp: “Dư địa chí” của Nguyễn Trãi