Tháng Mười 17, 2021

Chức năng của tinh hoàn là gì ?

Chức năng của tinh hoàn là gì ?
A. Sản xuất tinh trùng
B. Tiết hoocmôn testostêrôn
C. Lọc máu
D. Cả A và B

Hướng dẫn

Tinh hoàn có hai chức năng chính là:
– Chức năng nội tiết: tinh hoàn còn có một chức năng quan trọng khác là bài tiết hormon sinh dục
nam (chủ yếu là testosteron).
– Chức năng ngoại tiết: tinh hoàn là nơi sản xuất ra tinh trùng.
Đáp án cần chọn là: D