Tháng Mười 17, 2021

Ở nam giới khoẻ mạnh, số lượng tinh trùng trong mỗi lần phóng tinh nằm trong khoảng bao nhiêu ?

Ở nam giới khoẻ mạnh, số lượng tinh trùng trong mỗi lần phóng tinh nằm trong khoảng bao
nhiêu ?
A. 50 – 80 triệu
B. 500 – 700 triệu
C. 100 – 200 triệu
D. 200 – 300 triệu

Hướng dẫn

Mỗi lần phóng tinh có tới 200 – 300 triệu tinh trùng.
Đáp án cần chọn là: D