Tháng Mười 23, 2021

Tuyến tiền liệt có vai trò

Tuyến tiền liệt có vai trò
A. tiết dịch để hoà loãng tinh trùng tạo tinh dịch.
B. chứa tinh và nuôi dưỡng tinh trùng
C. đường dẫn chung tinh trùng và nước tiểu.
D. tiết dịch nhờn vào âm đạo.

Hướng dẫn

Tuyến tiền liệt có vai trò tiết dịch để hoà loãng tinh trùng tạo tinh dịch.
Đáp án cần chọn là: A