Tháng Mười 26, 2021

Trong cơ quan sinh dục nữ, tinh trùng có khả năng sống sót từ

Trong cơ quan sinh dục nữ, tinh trùng có khả năng sống sót từ
A. 8 – 10 ngày.
B. 5 – 7 ngày.
C. 1 – 2 ngày.
D. 3 – 4 ngày.

Hướng dẫn

Tinh trùng có khả năng sống trong cơ quan sinh dục nữ từ 3 – 4 ngày.
Đáp án cần chọn là: D