Tháng Tư 2, 2023

Đây là danh từ chỉ một đơn vị quân đội, như lữ đoàn, sư đoàn, thuộc một số binh đội thuộc các binh chủng trong cùng một quân chủng. à Binh đoàn.

Đây là danh từ chỉ một đơn vị quân đội, như lữ đoàn, sư đoàn, thuộc một số binh đội thuộc các binh chủng trong cùng một quân chủng.

à Binh đoàn.