Tháng Ba 21, 2023

Đảo lớn nhất Việt Nam là đảo gì? thuộc tỉnh nào? Đáp: Đảo Phú Quốc, thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đảo lớn nhất Việt Nam là đảo gì? thuộc tỉnh nào?

Đáp: Đảo Phú Quốc, thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.