Tháng Ba 21, 2023

Trên đường mòn HCM, có một ngã ba đã đi vào lịch sử, gắn liền với sự hy sinh cao quý của 10 cô gái Thanh niên xung phong. Đó là ngã ba gì? Đáp: Ngã ba đồng lộc.

Trên đường mòn HCM, có một ngã ba đã đi vào lịch sử, gắn liền với sự hy sinh cao quý của 10 cô gái Thanh niên xung phong. Đó là ngã ba gì?

Đáp: Ngã ba đồng lộc.