Tháng Tư 2, 2023

Một nhân vật nổi tiếng ở Nam bộ, được mọi người biết đến thông qua các mẫu chuyện tiếu lâm, có thể nói ông là nhân vật tiêu biểu trong làng cá tháng tư. Ông là ai? Đáp: Bác Ba Phi.

Một nhân vật nổi tiếng ở Nam bộ, được mọi người biết đến thông qua các mẫu chuyện tiếu lâm, có thể nói ông là nhân vật tiêu biểu trong làng cá tháng tư. Ông là ai?

Đáp: Bác Ba Phi.