Tháng Ba 29, 2023

Cùng với Lê Văn Tám ở miền Nam, anh đã trở thành liệt sĩ thiếu niên của Đội ta. Anh người dân tộc mèo. Mới 13 tuổi đã làm liên lạc cho bộ đội. Năm 1952 anh được chính phủ truy tặng huân chương Quân công hạng ba. Anh là ai? Đáp: Vừ A Dính.

Cùng với Lê Văn Tám ở miền Nam, anh đã trở thành liệt sĩ thiếu niên của Đội ta. Anh người dân tộc mèo. Mới 13 tuổi đã làm liên lạc cho bộ đội. Năm 1952 anh được chính phủ truy tặng huân chương Quân công hạng ba. Anh là ai?

Đáp: Vừ A Dính.