Tháng Ba 31, 2023

Năm 1961 phong trào “nghìn việc tốt” của đội xuất hiện ở Tam Sơn Hà Bắc và phát triển khắp nơi trở thành 1 phong trào lớn của Đội cho đến nay. Hãy nêu ngắn gọn nội dung của phong trào đó? Đáp: “Nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ”

Năm 1961 phong trào “nghìn việc tốt” của đội xuất hiện ở Tam Sơn Hà Bắc và phát triển khắp nơi trở thành 1 phong trào lớn của Đội cho đến nay. Hãy nêu ngắn gọn nội dung của phong trào đó?

Đáp: “Nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ”