Tháng Ba 21, 2023

Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu vào ngày tháng năm nào? Ngày 01/01/1993 Ngày 03/01/1993 Ngày 09/01/1993 Ngày 11/01/1993

Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu vào ngày tháng năm nào?

  • Ngày 01/01/1993
  • Ngày 03/01/1993
  • Ngày 09/01/1993
  • Ngày 11/01/1993