Tháng Tư 16, 2024

Ngày 15/5/1966 nhân kỷ niệm lần thứ 25 ngày thành lập Đội, Bác Tôn Đức Thắng thay mặt Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho Đội lá cờ thêu nhiệm vụ của Đội trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Hãy cho biết nội dung của lá cờ đó? Đáp: Vâng lời Bác dạy Làm nghìn việc tốt Chống Mỹ cứu nước Thiếu niên sẵn sàng

Ngày 15/5/1966 nhân kỷ niệm lần thứ 25 ngày thành lập Đội, Bác Tôn Đức Thắng thay mặt Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho Đội lá cờ thêu nhiệm vụ của Đội trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Hãy cho biết nội dung của lá cờ đó?

Đáp: Vâng lời Bác dạy

Làm nghìn việc tốt

Chống Mỹ cứu nước

Thiếu niên sẵn sàng