Tháng Tư 2, 2023

Điền vào chổ trống: “Ước gì anh lấy được nàng Để anh mua gạch …… về xây” Bát Tràng Nam Định Thái Bình Nghệ An

Điền vào chổ trống:

Ước gì anh lấy được nàng

Để anh mua gạch …… về xây”

  • Bát Tràng
  • Nam Định
  • Thái Bình
  • Nghệ An