Tháng Ba 24, 2023

Hãy điền vào chổ trống cho thích hợp: “Dẫu rằng sông cạn đá mòn …….. đến thác cũng còn vương tơ” (truyện Kiều) Con bướm Con ong Con tằm Con nhện

Hãy điền vào chổ trống cho thích hợp:

Dẫu rằng sông cạn đá mòn

…….. đến thác cũng còn vương tơ” (truyện Kiều)

  • Con bướm
  • Con ong
  • Con tằm
  • Con nhện