Tháng Ba 1, 2024

Cho đồ thị hàm số y=f(x) như hình dưới đây.

Cho đồ thị hàm số y=f(x) như hình dưới đây.

Giá trị m để đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y = f(|x|) tại 2 điểm phân biệt là.
A. m = – 2,m > 2
B. m = – 2,m = 2
C. m $\geq$ 2
D. m $\geq$ -2
Hướng dẫn
y = f(|x|) là hàm số chẵn
Đồ thị nhận Oy làm trục đối xứng
$x\geqslant 0 f(|x|)=f(x)$
$x<0$, $f(|x|)=f(|-x|)$ lấy đối xứng phần đồ thị bên của tương ứng với $x\geq 0$ qua trục Oy. Vậy ta được đồ thị hàm số y = f(|x|) là:
dựa vào đồ thị ta thấy đồ thị hàm số y = |f(x)| cắt đường thẳng y = m tại 2 điểm phân biệt khi m=-2 và m>2