Tháng Ba 5, 2024

Cho đồ thị hàm số y = f(x) như hình dưới đây.

Cho đồ thị hàm số y = f(x) như hình dưới đây.

Trong các đồ thị ở các phương án A, B, C, D đồ thị nào là đồ thị của hàm số y = |f(|x|)|
A.
B.
C.
D.
Hướng dẫn
$(C_3) \ y=\left | f(|x|) \right |=\left\{\begin{matrix} f(|x|)) \ \ f(|x|)) \geqslant 0\\ -f(|x|)) \ \ f(|x|))<0 \end{matrix}\right.$ (C3) + Phần đồ thị (C2) ở phía trên Ox + Lấy đối xứng phần đồ thị (C2) ở dưới Ox qua Ox Đáp án A