Tháng Ba 24, 2023

Cho biết tên của người chiến sĩ qua câu nói: “Tôi còn mồm còn chỉ huy chiến đấu được”. Đáp: Cù Chính Lan

Cho biết tên của người chiến sĩ qua câu nói: “Tôi còn mồm còn chỉ huy chiến đấu được”.

Đáp: Cù Chính Lan