Tháng Ba 31, 2023

Câu khẩu lệnh của anh hùng Nguyễn Viết Xuân “Nhắm thẳng quân thù-Bắn!” đã được 1 nhạc sĩ viết trong 1 tác phẩm âm nhạc. Hãy cho biết đó là bài hát gì? Tác giả là ai? Đáp: “Cùng anh tiến quân trên đường dài”; nhạc Huy Du- Thơ Xuân Sách

Câu khẩu lệnh của anh hùng Nguyễn Viết Xuân “Nhắm thẳng quân thù-Bắn!” đã được 1 nhạc sĩ viết trong 1 tác phẩm âm nhạc. Hãy cho biết đó là bài hát gì? Tác giả là ai?

Đáp: “Cùng anh tiến quân trên đường dài”; nhạc Huy Du- Thơ Xuân Sách