Tháng Mười Một 30, 2023

Theo hướng dẫn chương trình Rèn luyện đội viên thì bạc hà, tía tô, hương nhu, sả, kinh giới, tỏi, chanh, bưởi, hành dùng để chữa cảm sốt. Hãy cho biết mơ tam thể, rau sam, gừng, búp ổi, vỏ quýt dùng để chữa bệnh gì? Đáp: Dùng chữa ỉa chảy, kiết kỵ.

Theo hướng dẫn chương trình Rèn luyện đội viên thì bạc hà, tía tô, hương nhu, sả, kinh giới, tỏi, chanh, bưởi, hành dùng để chữa cảm sốt. Hãy cho biết mơ tam thể, rau sam, gừng, búp ổi, vỏ quýt dùng để chữa bệnh gì?

Đáp: Dùng chữa ỉa chảy, kiết kỵ.