Tháng Hai 24, 2024

Hãy điền những từ sau đây vào chổ trống của những câu ca dao sau cho đúng nghĩa : gạo, thóc, nó, ta, tây. … đâu mà nộp cho Tây … ăn … béo, … đày đọa … Hỡi này các bạn nông gia Bảo nhau đừng nộp … .. ta cho thù Đáp: Thóc; Nó-ta; Thóc

Hãy điền những từ sau đây vào chổ trống của những câu ca dao sau cho đúng nghĩa : gạo, thóc, nó, ta, tây.

… đâu mà nộp cho Tây

… ăn … béo, … đày đọa …

Hỡi này các bạn nông gia

Bảo nhau đừng nộp … .. ta cho thù

Đáp: Thóc; Nó-ta; Thóc