Tháng Ba 31, 2023

Trong trận đánh nào anh La Văn Cầu bị thương và nhờ đồng đội chặt đứt cánh tay của mình cho khỏi vướng và xông lên đánh giặc? Đáp: Trận Đông Khê

Trong trận đánh nào anh La Văn Cầu bị thương và nhờ đồng đội chặt đứt cánh tay của mình cho khỏi vướng và xông lên đánh giặc?

Đáp: Trận Đông Khê