Tháng Ba 1, 2024

Bia tưởng niệm “Thanh niên xung phong” của tuổi trẻ Kiên Giang trên tuyến đường 1C hiện nay thuộc xã nào? Huyện nào của tỉnh Kiên Giang? Xã Mỹ Đức – Hà Tiên Xã Phú Mỹ – Kiên Lương Xã Nam Thái Sơn – Hòn Đất Xã Vĩnh Điều – Kiên Lương

Bia tưởng niệm “Thanh niên xung phong” của tuổi trẻ Kiên Giang trên tuyến đường 1C hiện nay thuộc xã nào? Huyện nào của tỉnh Kiên Giang?

  • Xã Mỹ Đức – Hà Tiên
  • Xã Phú Mỹ – Kiên Lương
  • Xã Nam Thái Sơn – Hòn Đất
  • Xã Vĩnh Điều – Kiên Lương