Tháng Ba 24, 2023

Anh là người dân tộc Mèo, mới 13 tuổi đã làm liên lạc cho bộ đội. Năm 1952 anh được chính phủ truy tặng huân chương Quân công hạng ba. Anh là ai? Vừ A Dính Hồ Văn Mên Lê Văn Tám Kim Đồng

Anh là người dân tộc Mèo, mới 13 tuổi đã làm liên lạc cho bộ đội. Năm 1952 anh được chính phủ truy tặng huân chương Quân công hạng ba. Anh là ai?

  • Vừ A Dính
  • Hồ Văn Mên
  • Lê Văn Tám
  • Kim Đồng