Tháng Ba 21, 2023

Đây là niềm ước mơ giản dị của một người anh hùng “Tôi chỉ muốn làm một người VN bình thường, sống trên quê hương thanh bình độc lập”. Anh là ai? Đáp: Nguyễn Thái Bình

Đây là niềm ước mơ giản dị của một người anh hùng “Tôi chỉ muốn làm một người VN bình thường, sống trên quê hương thanh bình độc lập”. Anh là ai?

Đáp: Nguyễn Thái Bình