Tháng Mười Hai 6, 2023

Anh hùng đánh xe tăng, anh hùng đường số 6” là tên gọi trân trọng của nhân dân ta dành cho anh hùng quân đội Cù Chính Lan trong chiến dịch nào? Đáp: Hòa Bình

Anh hùng đánh xe tăng, anh hùng đường số 6” là tên gọi trân trọng của nhân dân ta dành cho anh hùng quân đội Cù Chính Lan trong chiến dịch nào?

Đáp: Hòa Bình