Tháng Ba 3, 2024

Câu nói sau của người anh hùng nào: “Đồng chí không được cho ai biết tôi bị thương. Đồng chí hãy giúp tôi truyền lệnh chiến đấu”. Đáp: Nguyễn Viết Xuân

Câu nói sau của người anh hùng nào: “Đồng chí không được cho ai biết tôi bị thương. Đồng chí hãy giúp tôi truyền lệnh chiến đấu”.

Đáp: Nguyễn Viết Xuân