Tháng Ba 5, 2024
đồ thị hàm số

12 vấn đề đồ thị của hàm số thường gặp trong đề thi đại học

Đồ thị của hàm số là một trong những chuyên đề rất quan trọng nằm trong chương trình toán học 12 và trong đề thi chính thức của BGD&ĐT. Với mong muốn học sinh kiếm trọn số điểm phần đồ thị của hàm số này nên minh giới thiệu tài liệu 12 vấn đề quan trong của đồ thị của hàm số. Tài liệu này full dạng về đồ thị hàm số.

12 vấn đề đồ thị hàm số gồm có:

 • Vấn đề 1: Giới hạm của hàm số
 • Vấn đề 2: Tính chất đơn điệu của hàm số
 • Vấn đề 3: Cực trị của đồ thị hàm số
 • Vấn đề 4: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của đồ thị của hàm số
 • Vấn đề 5: Điểm uốn của đồ thị của hàm số
 • Vấn đề 6: Đường tiệm cận của đồ thị của hàm số
 • Vấn đề 7: Khảo sát dự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
 • Vấn đề 8: Dùng đồ thị biện luận số nghiệm của phương trình
 • Vấn đề 9: Đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tyệt đối
 • Vấn đề 10: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
 • Vấn đề 11: Sự tương giao của hai đồ thị hàm số
 • Vấn đề 12: Tính chất đối xứng của đồ thị hàm số

Các em có thể xem và tải tài liệu tại đây:

Link: Tải về