Tháng Ba 1, 2024

Tìm cận ngang của đồ thị hàm số

Tìm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\frac{x+3}{\sqrt{x^2+1}}$
A. y=3
B. y=2
C. y=1; y= -1
D. y=1
Hướng dẫn
$\lim_{x\rightarrow +\infty }\frac{x+3}{\sqrt{x^2+1}}=1$
$\lim_{x\rightarrow -\infty }\frac{x+3}{\sqrt{x^2+1}}=-1$
Đáp án C