Tháng Mười Một 28, 2021

Yếu tố nào sau đây không tác động đến các thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Đông?

Yếu tố nào sau đây không tác động đến các thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Đông?

A. Điều kiện tự nhiên

B. Đặc điểm kinh tế

C. Đặc điểm chính trị

D. Đặc điểm chủng tộc

Hướng dẫn

– Đáp án A, B: quy định sáng tạo ra thiên văn, lịch pháp học và chữ viết.

– Đáp án C: quy định quy mô của các công trình kiến trúc.

– Đáp án D: không chi phối hay quy định đặc điểm của các thành tựu văn hóa thời kì này.

Đáp án cần chọn là: D