Tháng Mười Hai 6, 2023

Tính góc yOz trong hình vẽ sau:

Tính góc yOz trong hình vẽ sau:

A. 32°

B. 70°

C. 38°

D. 60°

Hướng dẫn

Vì hai tia Oy, Oz cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox

Lại có ∠xOy < ∠xOz (38° < 70°) nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

Chọn đáp án A.