Tháng Mười Một 28, 2021

Những tri thức khoa học nào ra đời thuộc vào loại sớm nhất ở các quốc gia cổ đại phương Đông?

Những tri thức khoa học nào ra đời thuộc vào loại sớm nhất ở các quốc gia cổ đại phương Đông?

A. Thiên văn học và Lịch pháp

B. Toán học và Thiên văn học

C. Lịch pháp và chữ viết

D. Thiên văn học, Lịch pháp và chữ viết.

Hướng dẫn

Những tri thức về Thiên văn học và Lịch pháp là những tri thức khoa học ra đời vào loại sớm nhất ở các quốc gia cổ đại phương Đông. Do:

Nông nghiệp là nền kinh tế chủ chốt và lâu đời nhất tại các quốc gia cổ đại phương Đông. Trải qua quá trình cày cấy, nông dân hiểu được tính chất tăng trưởng và thời vụ của cây lúa có liên quan đến quá trình “mọc” và “lặn” của Mặt Trời và Mặt Trăng. Qua quan sát, người ta thấy cứ khoảng 30 ngày đêm là một lần trăng tròn. Đây là cơ sở để họ tính chu kì thời gian và mùa.

→ Từ đó, người phương Đông đã biết làm ra lịch, những tri thức về thiên văn là lịch pháp đầu tiên được hình thành.

Đáp án cần chọn là: A