Tháng Mười Một 28, 2021

Ý nghĩa lớn nhất của việc phát minh ra công cụ kim khí là gì?

Ý nghĩa lớn nhất của việc phát minh ra công cụ kim khí là gì?

A. Con người có thể khai phá những vùng đất mới.

B. Năng suất lao động vươt xa thời kì đồ đá.

C. Tạo ra một lượng sản phẩm thừa thường xuyên.

D. Luyện kim trở thành ngành quan trọng nhất.

Hướng dẫn

Đáp án: C