Tháng Ba 31, 2023

VN có 3 địa danh được công nhận là di sản văn hoá thế giới. Hãy kể tên. Đáp: Cố đô Huế; Phố cổ Hội An; và Thánh địa Mỹ Sơn

VN có 3 địa danh được công nhận là di sản văn hoá thế giới. Hãy kể tên.

Đáp: Cố đô Huế; Phố cổ Hội An; và Thánh địa Mỹ Sơn