Tháng Ba 31, 2023

Vì sao lấy ngày 22/12 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập “Quân Đội nhân dân Việt nam”? Đáp: Vì ngày 22/12/1944 Bác ký lệnh thành lập “Đội VN tuyên truyền giải phóng quân”, là tiền thân của Quân đội Nhân dân VN ngày nay.

Vì sao lấy ngày 22/12 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập “Quân Đội nhân dân Việt nam”?

Đáp: Vì ngày 22/12/1944 Bác ký lệnh thành lập “Đội VN tuyên truyền giải phóng quân”, là tiền thân của Quân đội Nhân dân VN ngày nay.